Obec Hýsly - www.hysly.cz - oficiální stránky obce

hlavní navigace | vypnout grafiku | úvodní stránka | úřední deska | povinné informace

Nacházíte se: www.hysly.cz » Povinné informace » Žádosti o informace

Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Možnosti podání žádosti o informace

Ústně

 • osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 518 617 326

Písemně

 • osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a v úředních hodinách
 • poštou na adrese: Obec Hýsly, Hýsly 100, 696 50 Moravany u Kyjova

Elektronicky

 • e-mail: obec@hysly.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Zveřejňování informací

Obec Hýsly zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce umístěné před budovou obecního úřadu
 • na internetové (elektronické) úřední desce

Poskytování informací

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

nahoru

úvodní stránka | prohlášení o přístupnosti | mapa stránek

Copyright © 2008 – 2017 Obec Hýsly. Všechna práva vyhrazena.

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb