Obec Hýsly - www.hysly.cz - oficiální stránky obce

hlavní navigace | vypnout grafiku | úvodní stránka | úřední deska | povinné informace

Nacházíte se: www.hysly.cz » Povinné informace

Povinně zvěřejňované informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006

1. Název

Obec Hýsly

2. Důvod a způsob založení

Obec Hýsly (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad

Organizační složky obce:
Obecní knihovna Hýsly
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hýsly

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Hýsly č.p. 100
696 50 Moravany u Kyjova

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Hýsly č.p. 100
696 50 Moravany u Kyjova

4.3. Úřední hodiny
Pondělí7.00 – 11.0012.00 – 17.00
Úterý7.00 – 11.0012.00 – 15.00
Středa7.00 – 11.0012.00 – 15.00
Čtvrtek7.00 – 11.0012.00 – 14.00
Pátek7.00 – 11.0012.00 – 13.00
4.4. Telefonní čísla

518 617 326
518 614 783 – starosta

4.5. Čísla faxu

518 617 326

4.6. Adresa internetové stránky

http://www.hysly.cz

4.7. Adresa e-podatelny

obec@hysly.cz

4.8. Další elektronické adresy

nejsou

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1442458339/0800

6. IČ

00488453

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Obec žádné takovéto dokumenty neposkytuje.

8.2. Rozpočet

viz úřední deska

9. Žádosti o informace

viz stránka Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústně
 • osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 518 617 326
Písemně
 • osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a v úředních hodinách
 • poštou na adrese: Obec Hýsly, Hýsly 100, 696 50 Moravany u Kyjova
Elektronicky

11. Opravné prostředky

viz stránka Opravné prostředky

12. Formuláře

viz stránka Dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Řešení živ. situací na Portále veřejné správy

Správní obvody pro obec Hýsly:

 • obec s pověřeným obecním úřadem: Kyjov
 • obec s rozšířenou působností: Kyjov

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách.

Přehled nejpoužívanějších předpisů – viz stránka Přehled používaných předpisů

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka Vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec poskytuje informace zdarma.

Sazebník spojených služeb – viz stránka Ceník služeb

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

nebylo vydáno

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

nebyly vydány

16.2. Výhradní licence

nebyly uzavřeny

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz stránka Výroční zprávy

Informace poskytnuté žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec prozatím žádné takové informace neposkytla.

Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy a řejstříky, které obec vede

Obec žádné takové registry, evidence, seznamy ani rejstříky nevede a nespravuje.

Starosta obce vede registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů – viz stránka Registr oznámení.

Informace o zpracovávání osobních údajů dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Obecní úřad Hýsly provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu a číslech občanských průkazů
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu nebo listiny
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

Informace o obecním informačním systému dle zákona č. 365/2000 Sb.

Obec neprovozuje žádný informační systém.

Údaje zveřejňované dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.)

Územní plán a související dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


nahoru

úvodní stránka | prohlášení o přístupnosti | mapa stránek

Copyright © 2008 – 2017 Obec Hýsly. Všechna práva vyhrazena.

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb